NEN2580 Meetrapport

Voor diverse doeleinden is de grootte van uw woning van belang. Zo gebruiken makelaars de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen voor de aanbieding op de markt en gebruiken Nederlandse gemeenten de gebruiksoppervlakte van woningen voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Daarnaast worden de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen gebruikt voor taxaties.

Om te zorgen voor uniformiteit en transparantie in het meten van woningen voor deze  doeleinden hebben de samenwerkende organisaties NRVT, NVM, VBO makelaar en Vastgoedpro, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Waarderingskamer gezamenlijk meetinstructies opgesteld. Deze meetinstructies hebben tot doel op een eenvoudige wijze de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen te meten op basis van de norm NEN 2580.

In2styling meet uw woning in volgens deze meetinstructies. U ontvangt een gespecificeerd meetrapport inclusief certificaat.

Voor meer informatie over het NEN2580 meetrapport kunt u contact met ons opnemen.